Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

gravediggan
gravediggan
8254 df69 500

July 05 2017

gravediggan
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viajoannna joannna
2148 d55a 500
Reposted fromink ink viayanek yanek
gravediggan
9622 0cb3
Reposted fromkosia kosia viayanek yanek
gravediggan
6833 07a8 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viayanek yanek
gravediggan
7471 e75c 500
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viayanek yanek
gravediggan
8635 f1ea
Reposted fromkosia kosia viayanek yanek
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viayanek yanek
gravediggan
Kiedyś dużo płakałem; z niezgody, ze współczucia, z bólu, no różnie. Teraz oczy mi się wilgocą tylko wtedy, gdy w środku nocy mi się za nią zatęskni. I jak sobie uświadomię, że już nie rozmawiamy. A przecież tyle zdążyliśmy się o sobie dowiedzieć przez lata... to smutne.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek
6849 115f 500
Reposted fromdampest dampest viajanealicejones janealicejones
gravediggan
1870 94eb
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viagosialap gosialap
gravediggan
3090 ed9f 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viajoannna joannna
5155 3d01
Reposted fromshitsuri shitsuri viayanek yanek
3729 6fbd
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
gravediggan
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viainsanedreamer insanedreamer
gravediggan
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
9099 9706 500

uconstruction:

Don Hunstein (American 1928 - ) • Glenn Gould 1932-1982

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl